Úvod > Firmy > IVTZ s.r.o.

Naše služby

Overovanie bezpečnosti technických zariadení podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.

Druh a rozsah inšpekčnej činnosti:

 • Tlakové zariadenia a ich časti
 • Zdvíhacie zariadenia a ich časti
 • Elektrické zariadenia a ich časti
 • Plynové zariadenia a ich časti
 • Strojové zariadenia a ich časti
 • Dokumentácia stavieb
 • Tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia
 • Odborné vedomosti fyzickej osoby
   

Certifikačná činnosť 

 • Certifikačný orgán systémov manažérstva
 • Certifikačný orgán na certifikáciu osôb

 

 

Dátum zverejnenia: 12.1.2018